Aktualności
Nowoczesne filtry i układy zmiękczania wodny - doskonałe do wszelakich zastosowań 2018-10-13
Wprowadziliśmy do swojej oferty bardzo nowatorskie filtry, które można zastosować zarówno przy poborach wody z kranu jak i przy instalacji C.O. w nowym i starym budynku.  
GRUNDFOS MQ - wodna pompa 2014-09-24
Niskie ciśnienie wody? Jest na to rozwiązanie - wodna pompa, która umożliwi podniesienie ciśnienia wody w naszej instalacji domowej.
AQUACOMPLUS+ glikolowy gruntowy wymiennik ciepła 2014-09-15
Newsletter
Zapytanie ofertowe Serwis
Aktualności

Jeszcze raz o programie "PROSUMENT"

Data dodania: 2014-05-27

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii „Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich (podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej), a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

O programie „Prosument”

Prosument to podmiot (w tym także osoba fizyczna), który wytwarza energię w mikroinstalacji i zużywa ją głównie na własne potrzeby, zaś ewentualną nadwyżkę sprzedaje do sieci. Sprzedaż ta nie odbywa się przy tym w ramach działalności gospodarczej, ani nie stanowi głównego źródła dochodu.


Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:


- energii elektrycznej
lub
- ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku) dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.


PROSUMENT skierowany jest do osób fizycznych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz jednostek samorządu terytorialnego i ich związki.


CZEGO DOTYCZY DOFINANSOWANIE?
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:
- źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,
- systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.


NA JAKICH ZASADACH UDZIELANE JEST DOFINANSOWANIE?
- pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji,
- dotacja w wysokości 20 proc. (źródła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne); urządzenia o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
- dotacja w wysokości 40 proc. (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrogeneracja); urządzenia o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,


Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych wyniesie:


- osoby fizyczne - 100 tys. zł (za wyjątkiem układów mikrokogeneracyjnych na biogaz, gdzie koszt kwalifikowany wynosi 300 tys. zł oraz sytuacji, kiedy instalowane jest więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub energii elektrycznej w powiązaniu z cieplną – koszt kwalifikowany wynosi wtedy 150 tys. zł.),
- spółdzielnie/wspólnoty mieszkaniowe – 300 tys. zł (w sytuacji, kiedy instalowane jest więcej niż jedno źródło energii elektrycznej lub energii elektrycznej w powiązaniu z cieplną koszt kwalifikowany wynosi 450 tys. zł.),
- oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1 proc.,
- maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat
- wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

http://www.planergia.pl/media/k2/items/cache/d32703e4d6167ce27e1a9881230505a2_XL.jpg

 

JAK MOŻNA SKORZYSTAĆ Z DOFINANSOWANIA?


a) poprzez samorządy:
- wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jednostek samorządowych,
- nabór wniosków od jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,

 

b) za pośrednictwem banku:
- środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i udzielanie kredytów bankowych,
- nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank.

 

c) za pośrednictwem WFOŚiGW:
- środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek wraz z dotacjami,
- nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW.WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI - PLIK PDF

 źródło: http://www.planergia.pl

ul. Tarnogórska 97, 44-100 Gliwice
tel. 884-8888-13 (play)
e-mail. info@timmler.pl

wykonanie: kotonski.pl
Menu